11/09/2018

ΑΝΤΙΡΡΙΟ | Στη Πλατεία Διαμαντή Χόρμοβα


Μια πλατεία αφιερωμένη στον αγωνιστή του 1821 Διαμαντή Χόρμοβα, βρίσκεται στο Αντίρριο. Η πλατεία αυτή όμως θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως μια πλατεία που αφηγείται μεγάλο μέρος της Ελληνικής Ιστορίας, καθώς φιλοξενεί αγάλματα και προτομές, Ελλήνων που άφησαν το δικό τους στίγμα στην πορεία του Έθνους.


 #ionianchannel
Advertisement 5