20/09/2017

Δ. ΑΧΑΊΆ | Οι αγροκτηνοτρόφοι μετρούν ακόμη τις πληγές τους


Η επόμενη μέρα στη Δυτική Αχαϊα βρίσκει τους αγροκτηνοτρόφους να μετρούν τις πληγές τους και οικογένειες που είχαν μοναδικό εισόδημα από τις σχετικές εργασίες να έχουν επι της ουσίας καταστραφεί. Τόσο ο δήμαρχος Χρήστος Νικολάου, όσο και ο αντιπεριφερειάρχης Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ζητούν να ενισχυθούν το δυνατόν γρηγορότερα οι πληγέντες και ταυτόχρονα να απαλλαχθούν από τα φορολογικά βάρη για τουλάχιστον 2 χρόνια.


 #ionianchannel
Advertisement 5