22/07/2018

Δ. ΕΛΛΑΔΑ | Πράσινο φως για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου


Η Πάτρα, το Αγρίνιο και ο Πύργος συγκαταλέγονται στις 43 περιφερειακές πόλεις για την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου με στόχο την τροφοδοσία περισσότερων από 32.000 καταναλωτών, κυρίως οικιακών. Αυτό προβλέπεται στο πενταετές (2018 – 2022) πρόγραμμα ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων διαμορφώνεται στα 190,8 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, δανεισμό και ίδια κεφάλαια της εταιρείας.


 #ionianchannel
Advertisement 5