ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ | Συμμετοχή του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην προσπάθεια διεθνοποίησης της δράσης των ακαδημαϊκών spin-offs Picture
31/07/2017

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ | Συμμετοχή του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην προσπάθεια διεθνοποίησης της δράσης των ακαδημαϊκών spin-offs


Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε, μετά από πρόσκληση, στο focus group του ευρωπαϊκού έργου GLOBAL-SPIN. Το GLOBAL-SPIN είναι ένα διασυνοριακό έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται από μια κοινοπραξία επτά εταίρων από έξι Ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο εστιάζει στην διαχείριση των επιχειρήσεων που έχουν προκύψει από τον ακαδημαϊκό χώρο και συνεργάζεται με τους διαχειριστές τέτοιων επιχειρήσεων με σκοπό τη διασυνοριακή δραστηριότητα τους.

photo2

Ως επιχειρήσεις του ακαδημαϊκού χώρου λογίζονται οι επιχειρήσεις που προκύπτουν από μέλη Πανεπιστημίων και ΤΕΙ με σκοπό την εκμετάλλευση γνώσης και αποτελεσμάτων έρευνας. Τέτοιες επιχειρήσεις αποκτούν διασυνοριακή δράση όταν καταφέρνουν να εκτελέσουν συναλλαγές και να διαμορφώσουν συνεργασίες και δράσεις σε άλλες χώρες.
Στα πλαίσια της δράσης αυτής, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, εκπροσωπούμενο από τον Αναπληρωτή Προέδρου για την Έρευνα και Ανάπτυξη, Καθηγητή Σπύρο Συρμακέση, συμμετείχε στη συνάντηση διερεύνησης βέλτιστης πρακτικών για τη διεθνοποίηση των δράσεων των επιχειρήσεων αυτών. Στη συνάντηση αυτή όπου συμμετείχαν επιτυχημένες προσπάθειες από Πατρινές εταιρίες, όπως η InSybio και η Sammy, συζητήθηκαν οι εμπειρίες τους από την προσπάθεια που κάνουν όλα αυτά τα χρόνια. Στη συνάντηση, που το συντονισμό είχε ο εκπρόσωπος του σχήματος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μιχάλης Ξένος, σημαντικές παρεμβάσεις και εμπειρίες μεταφέρθηκαν από τους εκπροσώπους του Orange Grove, του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών και από το POS4Work παρουσιάζοντας τις δικές τους προσπάθειες υποστήριξης της επιχειρηματικότητας από τον ακαδημαϊκό χώρο. Από τον ερευνητικό χώρο, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εκδόσεων Διόφαντος παρουσίασε τη σημαντική του δραστηριότητα στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

photo1

Τα αποτελέσματα των εργασιών του ελληνικού focus group θα παρουσιαστούν στα αποτελέσματα του έργου.


 #ionianchannel
Advertisement 5