02/05/2017

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | Yδρογονάνθρακες στο Iόνιο | Αρνητικά γνωμοδότησε το Περ. Συμβούλιο Iονίων Nήσων


Επτά ώρες διαλόγου, τοποθετήσεων αλλά και ενημέρωσης από κρατικά στελέχη χρειάστηκαν για να πάρει απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων για την υπόθεση της έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, στη χθεσινή του συνεδρίαση στο Αργοστόλι. Τελικά, η πλειοψηφία του Σώματος, γνωμοδότησε αρνητικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εάν δεν εφαρμοστούν οι πέντε προτάσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης Θεόδωρος Γαλιατσάτος στην εισήγηση του οι οποίες αφορούσαν ….στην απουσία ολοκληρωμένων σχεδίων πρόληψης, διαχείρισης και αντιμετώπισης ατυχημάτων, στην αρτιότητα αφού δεν έχει εναρμονιστεί με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, στη σεισμικότητα, στα κέρδη για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και στην απουσία δημόσιου φορέα ελέγχου και εποπτείας από τεχνολογική, επιστημονική και κάθε άλλη άποψη.


 #ionianchannel
Advertisement 5