02/05/2017

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | Yδρογονάνθρακες στο Iόνιο | Oι θέσεις των παρατάξεων του Περιφ. Συμβουλίου


Ολοκληρώθηκε το περιφερειακό συμβούλιο Ιονίων Νήσων με την αρνητική γνωμοδότηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Οι περισσότεροι καταψήφισαν τη μελέτη λόγω παραλείψεων ενώ επεσήμαναν την ανάγκη διασφάλισης των συμφερόντων της περιφέρειας Ιονίων Νήσων αλλά και της ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών που συνεχίζουν να εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για το θέμα.


 #ionianchannel
Advertisement 5