22/11/2017

ΚΑΛΑΜΑΤΑ | Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για πεζοδρομήσεις


Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα έργα πεζοδρόμησης – ανάπλασης σε Ιατροπούλου και Κολοκοτρώνη ενέκρινε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας. Η πεζοδρόμηση της Ιατροπούλου, πρόκειται να υλοποιηθεί με την Κολοκοτρώνη από το Πράσινο Ταμείο ενώ για το έργο χρειάζεται και η θετική γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.


 #ionianchannel
Advertisement 5