28/03/2019

ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Ασφαλτοστρώσεις οδών δήμου Καλαμάτας


Κλειστός από σήμερα είναι ο δρόμος από το εργοστάσιο του Καρέλια μέχρι τον κόμβο Ζαφείρη. Μάλιστα στο πλαίσιο του έργου “ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Καλαμάτας” θα γίνουν εργασίες βελτίωσης της βατότητας κεντρικών δρόμων της πόλης και παρεμβάσεις σε δρόμους που εμφανίζουν προβλήματα και χρήζουν αποκαταστάσεως.


 #ionianchannel
Advertisement 5