19/05/2018

ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Ο Δήμος Καλαμάτας κατεδάφισε αυθαίρετο στην παραλία


Το αυθαίρετο λυόμενο που μέχρι πρότινος στέγαζε το τοπικό παράρτημα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, κατεδάφισε σήμερα στην παραλία, μεταξύ ΝΟΚ και “Πανελληνίου, ο Δήμος Καλαμάτας. Το σημείο αυτό πρόκειται να ενταχθεί στο πάρκο του “Πανελληνίου”, που θα φτιάξει ο δήμος μέχρι τα μέσα Ιουλίου.


 #ionianchannel
Advertisement 5