14/09/2018

ΠΑΤΡΑ | Ημερίδα για την μαθητεία των ΕΠΑΛ


Μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το πρόγραμμα μαθητείας των ΕΠΑΛ πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο Αχαΐας με την συμμετοχή των παραγωγικών φορέων της περιοχής. Το πρόγραμμα αφορά απόφοιτους ΕΠΑΛ οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σε επιχειρήσεις και να αποκτήσουν εμπειρία για να βγουν στην αγορά εργασίας.


 #ionianchannel
Advertisement 5