29/03/2018

ΠΑΤΡΑ | Ο καρκινογόνος αμίαντος παραμένει εκτεθειμένος


Εκτεθειμένος παραμένει ο αμίαντος παρά τις ξεκάθαρες εντολές της αποκεντρωμένης προς τους ιδιοκτήτες του ακινήτου της πρώην ΑΜΙΑΝΤΙΤ, για περίφραξη και καταγραφή των υλικών αμιάντου που βρίσκονται σε κοινή θέα. Χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων, για να υποδεχθούν τον αμίαντο της Πάτρας δεν έχουν εγκριθεί ακόμη παρά τον εθνικό σχεδιασμό που προβλέπει και τη διαχείριση επικίνδυνων υλικών. Η τελική λύση αναμένεται να έρθει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας.


 #ionianchannel
Advertisement 5