02/06/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Νίκος Παπαθεοδώρου


Τα καθήκοντά του ανέλαβε ως Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, ο Νίκος Παπαθεοδώρου. Ο διορισμός του έγινε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και θα έχει διάρκεια πέντε ετών.


 #ionianchannel
Advertisement 5