Σε νέα εποχή ο Ελαιοκομικός – Αμπελουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Πατρών (ΕΑΑΣ Πατρών) Picture
03/01/2017

Σε νέα εποχή ο Ελαιοκομικός – Αμπελουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Πατρών (ΕΑΑΣ Πατρών)


Σε νέα εποχή ο Ελαιοκομικός – Αμπελουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Πατρών (ΕΑΑΣ Πατρών)

patra24

Με το βλέμμα στο μέλλον ο ΕΑΑΣ Πατρών διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο, όχι μόνο στη δραστηριότητα των παραγωγών μελών της και στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες τους, αλλά και γενικότερα στην τοπική οικονομία και κοινωνία. Στη μα-κρόχρονη οινοποιητική και ελαιουργική του παράδοση, ο ΕΑΑΣ Πατρών έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις σε εγχώριους και διεθνείς διαγωνισμούς. Οι εξαιρετικές συνθήκες της περιοχής, η μακρόχρονη πείρα και το μεράκι των ανθρώπων, ο σύγχρονος εξοπλισμός και το εξειδικευμένο προσωπικό αποτελούν τους βασικούς παράγοντες της μέχρι σήμερα επιτυχίας και της ευρείας γκάμας προϊόντων του Συνεταιρισμού, όπως οι φημισμένοι οίνοι και το ελαιόλαδο.

Ο Ελαιοκομικός – Αμπελουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Πατρών, εξελίσσεται διαρκώς, υλοποιώντας νέα επενδυτικά πλάνα

Ο ΕΑΑΣ Πατρών, μετέχει στο πρόγραμμα Ομάδων Ελαιοκομικών Φορέων (ΟΕΦ) και μέσα από την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων, σε συνεργασία με την εταιρεία
foodstandard, στοχεύει στην ενίσχυση των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών της ελαιο-καλλιέργειας και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση των παραγωγών που συμμετέχουν σε αυτή, στα φιλοπεριβαλλοντικά πρωτόκολλα, τις σωστές μεθόδους καλλιέργειας και της παραγωγής ανώτερων ποιοτικά προϊόντων.

Στον ΕΑΑΣ λειτουργεί ιδιόκτητο κέντρο υποδοχής και διάθεσης ελαιολάδου, το οποίο είναι εξοπλισμένο με 4 δεξαμενές χωρητικότητας 50 τόνων, καθώς και 2 δεξαμενές χωρητικότη-τας 25 τόνων. Ο παραγωγός είτε παραδίδει το λάδι στο κέντρο υποδοχής σε δοχεία δια-φόρων χωρητικοτήτων, όπου ελέγχεται και ζυγίζεται, είτε το παραλαμβάνει ο ΕΑΑΣ απευ-θείας από το χώρο του. Μετά τη συλλογή του, ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει να τη διάθεση στην αγορά. Επιπλέον, διαθέτει τυποποιητήριο στον Αλισσό, στην περιοχή της Κάτω Α-χαΐας, 20 χλμ. από την πόλη της Πάτρας.

Ο ΕΑΑΣ Πατρών δραστηριοποιείται, βέβαια, και στην παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας κρασιού, διαθέτοντας σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και εφαρμόζοντας τις προηγμένες μεθόδους καλλιέργειας και επεξεργασίας της παραγωγής. Ειδικότερα, αναλαμβάνει την παραλαβή σταφυλιών διαφόρων ποικιλιών από τους παραγωγούς της περιοχής με σκοπό τη μεταποίησή τους σε κρασί, την εμφιάλωση και τη διανομή τους στο εμπόριο.

Προσπάθεια ενδυνάμωσης ενός ιστορικού οικοδομήματος

Ο ΕΑΑΣ Πατρών αποτελεί την μετεξέλιξη της πρώην Ένωσης Πάτρας, μιας ένωσης που έχει ιστορία απο το 1918. “Είμαστε ένας από τους πρώτους συνεταιρισμούς στην Eλλάδα και πριν απο 30 χρόνια είμασταν η μεγαλύτερη Ένωση στα Βαλκάνια. Τον τελευταίο καιρό και μετα το 2012 κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια να γίνουμε και πάλι μεγάλοι και ισχυροί”, μας λέει ο Πρόεδρος του ΕΑΑΣ Πατρών, κ. Δημήτρης Παρασκευόπουλος. “Πιστεύουμε οτι με την αρμονική και αποτελεσματική συνύπραξη συμβούλων και εργαζομένων θα τα καταφέρουμε. Ήδη σε όλα τα επίπεδα έχουμε ανάπτυξη. Πέρα απο το κρασί έχουμε μπει και στο λάδι και ετοιμαζόμαστε να μπούμε και στο γάλα. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, για να μείνει αυτό το ιστορικό οικοδόμημα της πρώην Ένωσης στις επόμενες γενιές, πολύ πιο δυνατό απ’ ότι είναι σήμερα”, συμπληρώνει.

Τα προϊόντα του ΕΑΑΣ Πατρών

“Μέχρι πρότινος ασχολιόταν μόνο με το κρασί, παίρναμε τα σταφύλια των παραγωγών και άλλων αγροτών της περιοχής, τα οινοποιούσαμε, τα μεταποιούσαμε και οι παραγωγοί είχαν μεγαλύτερο κέρδος έναντι των σταφυλιών που πουλούσαν στο εμπόριο. Αυτο συνεχίζουμε να κάνουμε και σήμερα”, μας είπε ο κ. Παρασκευόπουλος. Στον τομέα της οινοποίησης ο ΕΑΑΣ έχει κάνει μεγάλα βήματα όσον αφορά στην ποιότητα. “Έχουμε νέου τύπου οινοποίηση, πλέον, η οποία είναι δέκα φορές καλύτερη από τα παλιά συστήματα”, λέει ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού. “Στις αγορές έχουμε στραφεί σε ένα μεγάλο κομμάτι του εξωτερικού. Ο στόχος είναι οι εξαγωγές, να περάσουμε το 50-50 που είμαστε σήμερα έναντι της εχγώριας διάθεσης, να ανεβούμε στις πωλήσεις. Αυτό έχει ανάγκη ο Συνεταιρισμός, και η χώρα”, σημειώνει.

Μια άλλη σημαντική δραστηριότητα του ΕΑΑΣ είναι το ελαιόλαδο. “Έχουμε ήδη εγκαταστά-σεις στον Αλισσό και έχουμε ενταχθεί στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιολάδου. Το όνειρο μας είναι να μεγαλώσουν οι εγκαταστάσεις μας σε δύο, μία συγκέντρωσης ελαιόλαδου και μία τυποποίησης”, λέει ο κ. Παρασκευόπουλος. “Πιστεύουμε ότι κάνοντας αυτά τα πρώτα σημαντικά βήματα και με την αξιοποίηση της ολοκληρωμένης διαχείρισης, βοηθάμε τον παραγωγο, του δινουμε τα εχέγγυα καλύτερης καλλιέργειας και ποιοτικότερης παραγωγής, ενώ με το τυποποιητήριο θα μπούμε δυναμικά και εμπορικά στον τομέα αυτό”, συμπληρώνει.

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ομάδων Ελαιοκομικών Φορέων – Οι στόχοι

patra8

Η ΟΕΦ ΕΑΑΣ Πατρών αναζητώντας τρόπους να καλύψει τις απαιτήσεις της αγοράς για ποιοτικά και ασφαλή τρόφιμα μέσα από φιλοπεριβαλλοντικές δραστηριότητες, αλλά και την επιμόρφωση των ελαιοπαραγωγών της πάνω σε θέματα ορθής γεωργικής πρακτικής και προστασίας του περιβάλλοντος, εφαρμόζει Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) στους ελαιοπαραγωγούς της.

Μέσα από το πρόγραμμα ΟΕΦ. πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια σε όλους τους παραγωγούς της Ομάδας ΣΟΔ με σκοπό την ενημέρωση για τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σχετικές με τις δραστηριότητές τους κατά την παραγωγική διαδικασία με σκοπό την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Επιπλέον πραγματοποιείται προμήθεια γεωργικού εξοπλισμού για τους παραγωγούς της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα η ΟΕΦ. σκοπεύει να προμηθεύσει γεωργικό εξοπλισμό, ανάλογα με τις ανάγκες των παραγωγών, για τη διαχείριση κόστους της ελαιοκαλλιέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιοκάρπου και τη διασφάλιση της υγιεινής και βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου.

Σημαντική είναι η παροχή τεχνικής βοήθειας για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή και αποθήκευση, στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο πρώτος στόχος της δραστηριότητας αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του ελαιολάδου κατά την παραλαβή. Ο δεύτερος στόχος της δραστηριότητας αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας όσο και για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας του ελαιολάδου κατά την αποθήκευση. Μέσα σπό τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ΟΕΦ ο ΕΑΑΣ Πατρών στοχεύει και στην βελτίωση του εξοπλισμού του εργαστηρίου ανάλυσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ιχνηλασιμότητας.

Δημήτρης Παρασκευόπουλος: “Οι στόχοι μας για το ελαιόλαδο και τους ελαιοκαλλιεργητές είναι μεγάλοι”

patra4

“Από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε στο πρόγραμμα οι στόχοι μας ήταν μεγάλοι. Πέρα απο την συγκέντρωση και την μικρή τυποποίηση ελαιολάδου σκοπεύουμε να φτιάξουμε μια νέα γραμμή τυποποίησης, η οποία τα επόμενα χρόνια θα φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα για το Συνεταιρισμό και για τους ελαιοκαλλιεργητες της περιοχής μας”, λέει ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού. Σχετικά με την ανταπόκριση των παραγωγών ο κ. Παρασκευόπουλος σημείωσε ότι τα μελη του Συνεταιρισμού είναι ενθουσιασμένα, καθώς τους παρέχονται οι αναγκαίες για την ανάπτυξή τους επιμορφώσεις, σύγχρονα εργαλεία για την συγκομιδή και τεχνογνωσία προκειμένου ο ελαιόκαρπος να παράξει ποιοτικό λάδι.

patra6


 #ionianchannel
Advertisement 5