7 ΜΕΡΕΣ CINEMA | Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 | Στις 10.00 μ.μ.