7 ΜΕΡΕΣ ΣΙΝΕΜΑ | Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 | ώρα 10.00 μ.μ.