7 ΜΕΡΕΣ CINEMA | Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 | Ώρα 10.00 μ.μ.