7 ΜΕΡΕΣ CINEMA | Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 | Ώρα 10.00 μ.μ