7 ΜΕΡΕΣ ΣΙΝΕΜΑ | Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018 | ‘Ωρα 10.00 μ.μ.