7 ΜΕΡΕΣ ΣΙΝΕΜΑ | Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου | Ώρα 10.00 μ.μ.