ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | Εσπερινά Σχολεία – μια δεύτερη ευκαιρία | Τρίτη 8 Ιουλίου | Στις 11.00 μμ