ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | Συνεργατικότητα & StartUp επιχειρήσεις | Τρίτη 30 Οκτωβρίου | Ώρα 11.00 μμ