ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ | Το Σχολείο των Προσφύγων | Τρίτη 23 Οκτωβρίου | Ώρα 11.00 μμ