ΑΡΕΟΠΟΛΗ | Προληπτική Ιατρική στις 16 Ιουνίου στο Κέντρο Υγείας