ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ | Διασχίζει την Αχαία η Ολυμπιακή Φλόγα