ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ | Η Μάνη στην έκθεση «Μέρες Θάλασσας»