ΧΑΜΗΛΗ ΠΤΗΣΗ | Μεγαλώνει το ποσοστό των αδέσποτων στη Ζάκυνθο

Μεγαλώνει το ποσοστό των αδέσποτων στη Ζάκυνθο. Το φαινόμενο οξύνεται διαρκώς, προκαλόντας παράπλευρα προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ότι προκαλούν καταστροφές στις φωλιές της caretta- caretta, στις παραλίες ωοτοκίας. Για το θέμα μας μιλάει η Άντα Βλαχούτσικου – Περιβαντολλόγος.