ΕΛΛΑΔΑ | Ο Π. Σκούτας Δ/ντής Γραφείου Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής στο ΙΟΝΙΑΝ