ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ | Η Τεχνική Νοημοσύνη | Παρασκευή 27 Ιουλίου | Ώρα 11.00 μμ