ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ | Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης | Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου | Ώρα 11.00 μμ