ΚΑΛΑΜΑΤΑ : Εγκαίνια γραφείου τουριστικής υποστήριξης