ΛΑΚΩΝΙΑ Ι 2ο Φεστιβάλ Αναρίχησης στο όμορφο Κυπαρίσσι