ΛΑΚΩΝΙΑ Ι Αφιέρωμα στην όμορφη Πλύτρα του Δ.Μονεμβασιάς