ΛΑΚΩΝΙΑ | Παπαδιάνικα – Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ειδική αγωγή