ΛΑΚΩΝΙΑ | Πως υποδέχθηκαν τον Μάη στη Μονεμβασιά

Με μια ιδιαίτερη εορταστική εκδήλωση στις Βελιές υποδέχθηκαν τον Μάη στην Μονεμβασία.