ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ Ι 16η Οκτωβρίου : Παγκόσμια ημέρα διατροφής