ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ Ι 8η Ιππική Συνάντηση στην όμορφη Πλύτρα | Ολόκληρη εκπομπή