ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ Ι Συνέντευξη με τον Yποψ. Περ. Σύμβουλο Φανούριο Γεώργιο Καναβάρο

Φανούριος Γεώργιος Καναβάρος
Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος
“Νέοι Δρόμοι για την Πελοπόννησο” με τον Γιώργο Δέδε