ΛΑΚΩΝΙΖΕΙΝ | Χριστούγεννα με τους Ομογενείς | Κυριακή 30 Δεκεμβρίου | Ώρα 07.00 μμ