ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ | Αυτοψία στο λιμάνι: σκοπός η αποκατάσταση των σπηλαιώσεων και του κριπιδώματος

Αντώνης Φραγμός – Αντιδήμαρχος διοικητικών υπηρεσιών, Πρ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου