ΩΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | Οι Υπ. Δήμαρχοι Καλαμάτας Τ. Κουζή & Ελ. Αλειφέρη | Παρασκευή 12.04 | Ώρα 9.00 μ.μ