Παραδοσιακή μουσταλευριά

“Μελισσιώτισες” – Κοιλιωμένος, Ζάκυνθος