ΠΕΡΙ ΗΛΕΙΑΣ | Μουσείο Ιστορίας Αρχ. Ολυμπιακών Αγώνων στην Ολυμπία | Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου | Ώρα 10.00 .μ.μ.