ΠΕΡΙ… ΗΛΕΙΑΣ | Ο πρ. Υπουργός Εργασίας Γ. Κοντογιάννης | Πέμπτη 31 Ιανουαρίου | Ώρα 10.00 μ.μ.