ΠΕΡΙ ΗΛΕΙΑΣ | Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής Πάλης ΤΙΤΑΝ | Πέμπτη 12 Απριλίου | Ώρα 10.00 μμ