ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Αντιπυρική 2017 – Μια μεγάλη πρόκληση για τα Ιόνια Νησιά |Πέμπτη 11 Μαίου | ‘Ωρα 20.00