ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Φάκελος τουρισμός στο Ιόνιο | Πέμπτη 18 Μαΐου | Ώρα 9.00 μ.μ.