ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Κ.Π.Ε Ιονίων Νήσων: Από το χθες στο αύριο | Πέμπτη 01 Φεβρουαρίου | Ώρα 9.00 μ.μ.