ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Προβλήματα και ελλείψεις στην εκπαίδευση | Πέμπτη 19 Οκτωβρίου | Εκτάκτως στις 22.30 μμ