ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Στ. Κοντονής και Δ. Ακτύπης στο ΙΟΝΙΑΝ | Πέμπτη 4 Ιουλίου | Στις 11.00 μ.μ.