ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ | Υδρογονάνθρακες και Τουρισμός στο Νότιο Ιόνιο | Πέμπτη 1 Μαρτίου | Ώρα 9.00 μ.μ.